Page content

Wat is een werk APK

Wat is een werk APK

Een werk APK is een periodieke meting waarin op een objectieve wijze wordt gekeken of de medewerker nog op zijn plek zit. In deze meting wordt specifiek gekeken naar de juiste wisselwerking tussen de volgende drie elementen:

  1. De aangeboren krachten, behoeften en drijfveren van de medewerker
  2. De performance eisen die aan de taak gesteld worden
  3. De context waarbinnen de taken moeten worden uitgevoerd

Het inzicht over de wisselwerking tussen deze drie elementen noemen we een werk AKP.

De rapportage geeft zowel de werkgever als de werknemer het inzicht of de medewerker nog de juiste taken verricht die bij zijn natuurlijke talenten behoren of dat er een aanpassing van de werkzaamheden noodzakelijk is.

Foto: minister Koolmees

Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid:

De huidige arbeidsmarkt laat zien dat zowel de inhoud van werk alsmede de werkomstandigheden in een hoog tempo veranderen. Werknemers zullen in de komende jaren vaker van baan moeten wisselen en daarom ook vaker in een andere sector aan de slag zullen moeten. Om deze wisseling mogelijk te maken is de werk APK ontwikkeld.

Volgens het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SWZ) moeten werkgevers en werknemers veel meer doen aan permanente scholing en ontwikkeling. Het ministerie overweegt tot de invoering van een algemene periodieke loopbaankeuring, de  werk APK. Op basis van de uitkomsten van de werk AKP kunnen zowel de werkgever als de werkgever zien hoe goed de kansen van werknemer zijn om in de toekomst aan het werk te blijven. 

 

Wat zijn de risicogroepen..?

Het ministerie benadrukt dat vooral ouderen, laag en middelbaar opgeleiden en flexwerkers bij- en omscholing nodig hebben om aan het werk te blijven. Zij lopen meer risico om in bestaande markten werkloos te raken, terwijl ze in andere (nieuwe) markten aan het werk zouden kunnen. Volgens de minister ligt hier een verantwoordelijkheid voor de werkgevers moeten deze groepen goed begeleiden.

De samenwerking tussen O&O-fondsen

De Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O) spelen bij de introductie van de werk APK een essentiële rol. Deze fondsen moeten beter samenwerken en de voortrekkersrol op zich nemen, aldus het ministerie. Ruim 80% van de scholingsfondsen betaalt nu alleen scholing voor de eigen sector. Dat is volgens het ministerie inmiddels achterhaald. Om de introductie van de werk APK te versnellen zou een onderzoek naar een nationaal scholingsfonds en een individuele scholingspremie een zinvolle stap zijn.

Hoe snel gaan banen veranderen?

Door de veranderingen in de arbeidsmarkt zijn er veel discussies gaande. Zullen beroepen verdwijnen? Staan we voor een periode van grote werkloosheid? Welke nieuwe banen zullen in nieuwe sectoren ontstaan? Zijn we als mens de strijd met de robot aan het verliezen? Is dat zo? Wat is de impact van de ICT? Welke taken neemt de ICT van de mensen over en welke taken komen daar voor terug? Mensen zullen de machine wél moeten blijven bedienen. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om sneller en beter werk af te leveren. De kwaliteit van bestaande producten en diensten wordt beteren nieuwe producten en diensten ontstaan. Wat zijn de gevolgen voor de huidige werknemers en hoe en waarin leiden we nieuwe (jonge) mensen op voor de beroepen van de toekomst? Wat is daarbij de rol van de oudere werknemer?

Bij het vinden van de antwoorden op deze vragen kan de werk APK helpen..!

 

Enkele feiten:

  • De werk APK moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde organistie
  • Een goede loopbaan APK kost tussen de € 275 en € 375
  • Boven de € 375 betaalt u onnodig teveel voor een loopbaan APK

Comment Section

1 reactie op “Wat is een werk APK


Door Joep op 16 augustus 2018

Goede vergelijking! Zowel bij auto’s als bij carrieres hard nodig.

Plaats een reactie


*